Σάββας Γρηγοριάδης

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ο κ. Σάββας Γρηγοριάδης, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροχειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό

• Νευροχειρουργική Κλινική του Oxford Radcliffe Infirmary, Oxford, United Kingdom
• Νευροχειρουργική Κλινική του Hadassah University Hospital, Jerusalem, Israel
• Κάτοχος Ευρωπαϊκού Διπλώματος Νευροχειρουργικής

Διεθνείς συμμετοχές

• Μέλος της Ευρωπαϊκής Νευροχειρουργικής Ένωσης (EANS, European Association of Neurosurgical Societies)
• Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Σπονδυλικής Στήλης (EUROSPINE)
• Μέλος της Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης της Βορείου Αμερικής (NASS)
• Μέλος της Αμερικανικής Εταιρίας για τη Νευροχειρουργική Εκπαίδευση (CNS, Congress of Neurological Surgeons)
• Μέλος του Διεθνούς Κολλεγίου Χειρουργών (ICS, International College of Surgeons)

Βραβεία – Διακρίσεις

• Έγινε δεκτός για 2ετή μετεκπαίδευση στην Ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική στην Iατρική Σχολή του Harvard University, Boston, USA (Βrigham and Women’s Hospital)

• Η διδακτορική του διατριβή κρίθηκε ως η καλύτερη στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή περίοδο (2006-2007) στην Ιατρική Σχολή του Αριστετελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

• Έχει λάβει τρία (3) πρώτα βραβεία για ερευνητικές εργασίες.

• Δύο εργασίες συμπεριλήφθηκαν στις 25 καλύτερες δημοσιευμένες εργασίες του έγκριτου περιοδικού Clinical Neurology and Neurosurgery για το διάστημα 2004-2006

Διδακτικό έργο στην Ελλάδα και το εξωτερικό

• Διδάσκει Νευροχειρουργική στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
• Εκπαίδευσε ειδικευόμενους Νευροχειρουργούς στο Hadassah Hebrew University Hospital
• Συμπεριλαμβάνεται στη λίστα εκπαιδευτών της Ευρωπαϊκής Νευροχειρουργικής Ένωσης (EANS, European Association of Neurosurgical Societies)
• Είναι εκπαιδευτής σε σεμινάρια Νευροχειρουργικής
• Είναι προσκεκλημένος ομιλητής σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια Νευροχειρουργικής

Κλινικό έργο

Στο κλινικό έργο του κ. Σάββα Γρηγοριάδη περιλαμβάνεται όλο το φάσμα της χειρουργικής του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης.

Κύρια επιστημονικά ενδιαφέροντά του είναι:

• Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης
• Η περίπλοκη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης (complex spine surgery). Η complex spine surgery αφορά σε περιπτώσεις ασθενών με σύνθετα προβλήματα ή πολλαπλές αποτυχημένες επεμβάσεις στη σπονδυλική τους στήλη.
• Η ενδοσκοπική χειρουργική του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης

Έρευνα

• Στη διδακτορική του διατριβή ασχολήθηκε με τη θεραπεία μετά από κακώσεις της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού.
• Ασχολείται πειραματικά με τη μεταμόσχευση κυττάρων στις κακώσεις της σπονδυλικής στήλης του νωτιαίου μυελού.
• Συμμετέχει σε ερευνητική ομάδα για πειραματικές θεραπείες της εγκεφαλικής ισχαιμίας.
• Κατά τη μετεκπαίδευσή του στο εξωτερικό ασχολήθηκε με πειραματικές μεθόδους νευροπροστασίας σε φλεγμονώδεις καταστάσεις του ΚΝΣ και μεταμόσχευση στελεχιαίων κυττάρων του ΚΝΣ και στρωματικών κυττάρων του μυελού των οστών σε πειραματικά μοντέλα εγκεφαλικής ισχαιμίας.

Συγγραφικό έργο

• Έχει 34 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συγγράμματα
• Συμμετείχε στη συγγραφή 2 ιατρικών συγγραμμάτων
• Είναι κριτής (Reviewer) εργασιών υποψήφιων προς δημοσίευση σε 19 διεθνή περιοδικά
• Είναι Μέλος Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board Member) σε 5 διεθνή περιοδικά