ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Πολιτική απορρήτου έχει σκοπό να σας βοηθήσει για να κατανοήσετε για ποιο λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε. Είναι σημαντικό να αφιερώσετε χρόνο και να το διαβάσετε προσεκτικά.

Η Πολιτική αυτή σχετίζεται με εσάς που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μέσω του ιστότοπου http://drgrigoriadis.com/ ή όποιων άλλων μέσων χρησιμοποιεί η εταιρία τώρα και στο μέλλον.

Η ως άνω ιστοσελίδα τελεί υπό τη διαχείριση του Ιατρού κ. Σάββα Γρηγοριάδη , διευθυνση Ικτίνου 16, Θεσσαλονίκη ο οποίος  είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από εσάς κατά την επίσκεψή σας στην παρούσα Ιστοσελίδα και τη χρήση των υπηρεσιών της, ήτοι όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και εν γένει με τον τρόπο που η Ιστοσελίδα συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Ιατρείο στη διεύθυνση: info@drgrigoriadis.com

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η διαφήμιση και η άμεση εμπορικήπροώθηση των υπηρεσιών μας. Για την πραγμάτωση του σκοπού αυτού θα προβούμε στη συλλογή και εν γένει επεξεργασία μόνο όσων δεδομένων είναι αναγκαία, συναφή και κατάλληλα για τον σκοπό της επεξεργασίας. Περαιτέρω σε περίπτωση συλλογής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν είτε μέσω της εγγραφής σας στο Newsletter είτε της συμπλήρωσης της Φόρμας Επικοινωνίας είτε λόγω συμμετοχής σας σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα, θα ζητείται κατά περίπτωση η ρητή ελεύθερη, ρητή, ειδική, σαφή και εν πλήρη επιγνώσει συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, μπορείτε να λάβετε τα στοιχεία της δικής σας δήλωσης συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα κτλ). Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Εφόσον επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να στείλετε e-mail στην διεύθυνση info@drgrigoriadis.com.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ

Κατά τη πλοήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να σας ζητηθεί η υποβολή προσωπικών σας πληροφοριών προκειμένου να επωφεληθείτε ορισμένων υπηρεσιών/ παροχών μας (π.χ. εγγραφές σε ενημερωτικά δελτία (newsletter), (συμβουλές/υποδείξεις). Ενδέχεται να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που υποβάλλετε με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από εσάς, είτε εντός είτε εκτός σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, του ιστορικού αναζήτησης σας σχετικών πεδίων με τον ιστότοπό μας.

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο ενδεχομένως απαιτείται να επεξεργαζόμαστε κατά καιρούς τα δεδομένα σας, θα επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όπως ενδεικτικά:

1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα

Όποιος χρήστης /ασθενής επιθυμεί να επικοινωνήσει μέσω της Ιστοσελίδας για οποιαδήποτε απορία ή κλείσιμο ραντεβού με το Ιατρείο, καλείται να συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας, υποβάλλοντας με την συγκατάθεσή του τα εξής προσωπικά του δεδομένα: Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας, επιλογή ιατρείου στο οποίο απευθύνεται, καθώς και το μήνυμά του με τη μορφή ελευθέρου κειμένου.

2. Αξιολόγηση

Οι χρήστες που επιθυμούν να εκφράσουν την γνώμη τους για τις παρεχόμενες από το Ιατρείο υπηρεσίες, μπορούν να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα επιλέγοντας την ομώνυμη  στήλη «Αξιολογηση», υποβάλλοντας υποχρεωτικά το μικρό τους όνομα μόνο, καθώς και το κείμενο με την κριτική τους υπό τη μορφή ελεύθερου κειμένου.

3. Οn–line ραντεβού

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Online Ραντεβού», ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κλείσει μέσω διαδικτύου το ιατρικό ραντεβού που επιθυμεί, ανακατευθυνόμενος στο προφίλ που ο Ιατρός διαθέτει στο διαδικτυακό τόπο http://drgrigoriadis.com/. Τα δεδομένα που εισάγονται μέσω της http://drgrigoriadis.com/  διέπονται από τους αντίστοιχους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, την οποία και αποδέχεται ο χρήστης κατά τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της.

Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε φορά που σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία ή υπηρεσία του ιστότοπου, θα επισημαίνουμε ως υποχρεωτικά ορισμένα πεδία, εφόσον πρόκειται για τις στοιχειώδεις πληροφορίες που χρειαζόμαστε ώστε να είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε την υπηρεσία. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που δεν μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, πιθανόν να μην είστε σε θέση να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ή να επωφεληθείτε από τις σχετικές υπηρεσίες.

Κατά τη πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, ορισμένες πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται παθητικά (δηλαδή, να συγκεντρώνονται χωρίς εσείς να τις παρέχετε ενεργά), με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών και μέσων, όπως διευθύνσεις πρωτοκόλλου Διαδικτύου, cookies, Internet tags, καθώς και συλλογή δεδομένων πλοήγησης.

Διαβάστε επίσης την Πολιτική σχετικά με τα cookies και ελέγξτε τον Πίνακα  cookies για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookies. Σε αυτήν την Πολιτική, θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies εάν δεν συμφωνείτε με τη χρήση τους.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο Ιατρός, ως υπεύθυνος επεξεργασίας με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων θα έχει στη διάθεσή του αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται υπό μορφή που επιτρέπουν την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενα αυτών μόνο για το διάστημα που απαιτείται και αποκλειστικά για τον σκοπό της επεξεργασίας.

Επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής ως μέλη και συνεπώς δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

 Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο οι νόμιμοι αποδέκτες αυτών (π.χ. εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι), όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ενδέχεται τα δεδομένα σας να μεταβιβαστούν σε περαιτέρω αποδέκτες, που θα ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό μας στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης, για την επίτευξη του ως άνω νόμιμου σκοπού (π.χ. διαφημιστικές εταιρίες- εξωτερικοί συνεργάτες του Ιατρού. Για τα στοιχεία των αποδεκτών μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα στη διεύθυνση  info@drgrigoriadis.com

Πέραν των ανωτέρω, τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους-αποδέκτες, χωρίς τη προηγούμενη ενημέρωση και ρητή συγκατάθεση σας.

Τα δεδομένα σας θα διατηρούνται  για το χρονικό διάστημα που παραμένετε εγγεγραμμένος χρήστης (δηλαδή μέχρι να αποφασίσετε να διαγραφείτε), εκτός αν επιβάλλεται η διατήρηση τους από την ευρωπαϊκή ή την ελληνική νομοθεσία.

ΤΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ (σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ):

– Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αποτέλεσαν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και σε κάθε περίπτωση να απαιτήσετε από τον Ιατρό  τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή τη συμπλήρωση αυτών σε περίπτωση ελλείψεων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας

– Σε περίπτωση μη ρητής συγκατάθεσης σας καμία απόφαση δε θα λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ. Μπορείτε να λαμβάνετε, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να τα διαβιβάζετε, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση, αρκεί αυτό, να μη επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

– Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή τους, καθώς και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας που αυτά υφίστανται.

– Έχετε δικαίωμα να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν.

– Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, αν αυτή σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση. Σε περίπτωση άσκησης του παραπάνω δικαιώματος τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

– Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε και να ζητήσετε τον περιορισμό ορισμένων πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας.

– Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση που κρίνετε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται μη νόμιμη επεξεργασία.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ:

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε υποβάλλετε αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@drgrigoriadis.com

Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο Ιατρός λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή μη καταστροφή, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή πρόσβαση και από οποιαδήποτε άλλη παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται, τα οποία και ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για ενήλικες. Αν είστε ανήλικος κάτω από το νόμιμο όριο ηλικίας απαιτείται η γονική συναίνεση του κηδεμόνα σας, Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να πραγματοποιήσουμε ελέγχους επαλήθευσης της ηλικίας και να περιορίσουμε ή ακόμα και διαγράψουμε τη χρήση αν αντιληφθούμε ότι δεν έχει την κατάλληλη συναίνεση.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ελέγχουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα.

Εάν προβούμε στις ανωτέρω ενέργειες, θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορες διαδικασίες μέσω του ιστότοπου (για παράδειγμα, μέσω banner, αναδυόμενου παραθύρου ή προωθητικής ειδοποίησης/push notification) ή μπορεί να σας στείλουμε ακόμα και μια ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε περίπτωση που έχουν γίνει μικρές αλλαγές ή σε περίπτωση που εμείς προβούμε σε οποιαδήποτε διαδραστική βελτίωση, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία να το βρίσκετε πάντα ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στην Ιστοσελίδα.