Ο διαδικτυακός τόπος http://drgrigoriadis.com  σχεδιάστηκε, αναπύχθηκε και ανήκει στον Ιατρό Dr. Σάββα Γρηγοριάδη, ο οποίος διατηρεί ιατρείο στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ικτίνου 16 με ΑΦΜ 058580232, Δ.Ο.Υ Δ’ Θεσσαλονίκης (εφεξής «Ιατρός»).

ΑΡΘΡΟ 1

Γενικοί Όροι

Ο παρών ιστότοπος παρέχει στους χρήστες/ επισκέπτες της ιστοσελίδας http://drgrigoriadis.com μία σειρά υπηρεσιών, εργαλείων και πηγών με σκοπό αποκλειστικά και μόνο την ενημέρωση.

Με την χρήση της ιστοσελίδας δηλώνεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας. Σε διαφορετική περίπτωση και αν δεν επιθυμείτε την αποδοχή των παρακάτω όρων παρακαλούμε να μην προχωρήσετε σε οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών μας και να αποχωρήσετε από αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 2

Περιεχόμενο Ιστοσελίδας

Μέσω της ιστοσελίδας http://drgrigoriadis.com οι επισκέπτες ενημερώνονται για τα προϊόντα ή/ και υπηρεσίες του ιατρείου ενώ συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας μπορούν να επικοινωνήσουν με αυτόν.

Επίσης, οι επισκέπτες μπορούν να καταγράψουν τα σχόλια τους / την κριτική τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή /και προϊόντα στο σχετικό πεδίο.

Μέσω της ιστοσελίδας κάποιος χρήστης/ επισκέπτης  μπορεί να κάνει αίτημα για ραντεβού με τον Ιατρό. Κατά τη διαδικασία αιτήματος του ραντεβού ο χρήστης/ επισκέπτης  μπορεί να βρει το τηλέφωνο του γιατρού στην ιστοσελίδα και να επικοινωνήσει μαζί του. Η ευθύνη της αποδοχής του ραντεβού είναι του Ιατρού.

Επίσης η ιστοσελίδα δεν ορίζει συγκεκριμένο κόστος για την επίσκεψη, ούτε αν τηρεί ο Ιατρός και πώς τη σύμβαση που έχει με τον ΕΟΠΥΥ. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Ιατρού να ζητήσει από τον ασθενή να τον εξετάσει και ο ασθενής αναλόγως να κρίνει και να αποφασίσει.


Ο δικτυακός τόπος καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες του αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των παρόντων όρων χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας  δεν παρέχει ιατρικές υπηρεσίες η ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον ιατρό σας και την επίσκεψη σας σε αυτόν. Τυχόν πληροφορίες ή  ενημερώσεις που παρέχονται από το συγκεκριμένο ιστότοπο δεν εκφράζουν παρά μόνο την προσωπική άποψη των συγγραφέων αυτών και δεν αποτελούν ιατρική συμβουλή, ιατρική αγωγή, ιατρική γνωμάτευση, ιατρική θεραπεία, η εν γένει πληροφορία ιατρικού περιεχομένου που μπορεί να υποκαταστήσει την επίσκεψη και συμβουλή του ιατρού σας.

Σας προτείνουμε  να συμβουλεύεστε απευθείας τον προσωπικό σας ιατρό η άλλο ιατρό για οποιαδήποτε ιατρική καθοδήγηση, θεραπεία, συμβουλή, γνωμάτευση ή διάγνωση. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει – βασιζόμενοι σε κάποιο άρθρο ή δημοσίευμα ή ενημερωτικό email το οποίο λάβατε από, η/και μέσω του οποίου ενημερωθήκατε από τον δικτυακό τόπο του http://drgrigoriadis.com να αναβάλλετε τη λήψη ή/και παραβλέψετε τη γνώμη και συμβουλή ενός ειδικευμένου ιατρού.

Ο ως άνω ιστότοπος επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε χρήστες/ επισκέπτες άνω των 18 ετών. Κατόπιν τούτου, δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα από οποιοδήποτε άτομο το οποίο έχει περιέλθει σε γνώση μας ότι είναι κάτω των 18 ετών

ΑΡΘΡΟ 3

Εξωτερικές Συνδέσεις

Ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει links (“συνδέσμους”) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ιστότοπος για το περιεχόμενό τους και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου που εφαρμόζουν ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί.

Επίσης, ο ιστότοπος δεν δεσμεύεται για την ορθότητά τους ούτε κάνει οποιαδήποτε δέσμευση για την ποιότητα ή την εγκυρότητα αυτών, ούτε και είναι σύμφωνος ή αποδέχεται μέρος αυτών.

ΑΡΘΡΟ 4

Πνευματικά δικαιώματα

Η ως άνω ιστοσελίδα προστατεύεται από τους Νόμους περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικών Σημάτων. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται, η αναπαραγωγή, η διανομή, η αποθήκευση ή η μεταβίβαση μέρους ή συνόλου του περιεχομένου του ιστότοπου.

Όλα τα λογότυπα της ιστοσελίδας  http://drgrigoriadis.com και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση του Ιατρού.

ΑΡΘΡΟ 5

Δεοντολογία Χρηστών/Επισκεπτών

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα   http://drgrigoriadis.com  για τα κάτωθι:

α. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ή μπορεί να κριθεί για οποιοδήποτε λόγο ανήθικο να προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, την ανηλικότητα κλπ ή παράνομο ή, εν γένει, προσβάλλει, βλάπτει ή ζημιώνει τον Ιατρό ή οποιονδήποτε τρίτο και τα έννομα αγαθά αυτών,

β. Αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), καθώς και οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή περιέχει κακόβουλο λογισμικό με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού υπολογιστών,

γ. Κάθε άλλη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,

δ. Οποιαδήποτε συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ρητώς αναφέρεται ότι οποιαδήποτε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω δύναται να επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση. Ο χρήστης/ επισκέπτης συμφωνεί ότι ο Ιατρός δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων εκ μέρους του χρήστη/ επισκέπτη.

ΑΡΘΡΟ 6

Επικοινωνία

Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί ορισμένες από τις πληροφορίες ή ενημερώσεις που σας στέλνουμε να έχουν έγγραφη μορφή.

 Όταν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεστε ότι η επικοινωνία μαζί μας θα γίνεται κυρίως με ηλεκτρονική μορφή. Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω e-mail ή θα σας παρέχουμε πληροφορίες αναρτώντας ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας.

Για συμβατικούς λόγους, συμφωνείτε με αυτήν την ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας και αναγνωρίζετε ότι όλες οι συμβάσεις, ειδοποιήσεις, πληροφορίες και λοιπές ανακοινώσεις που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά συνάδουν με κάθε νομική απαίτηση βάσει της οποίας αυτού του είδους η επικοινωνία πρέπει να γίνεται γραπτώς. Ο εν λόγω όρος δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

ΑΡΘΡΟ 7

Τροποποίηση ή Διακοπή

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

ΑΡΘΡΟ 8

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η χώρα.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου και του χρήστη των υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Σε κάθε περίπτωση ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων ενημερώνοντας σχετικά τους χρήστες του με ανάρτηση της τροποποίησής σε αυτόν και μέσα στο υπάρχον νομικό πλαίσιο.