Σάββας Γρηγοριάδης

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο κ. Σάββας Γρηγοριάδης, είναι Καθηγητής Νευροχειρουργικής στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό

• Νευροχειρουργική Κλινική του Oxford Radcliffe Infirmary, Oxford, United Kingdom
• Νευροχειρουργική Κλινική του Hadassah University Hospital, Jerusalem, Israel
• Πέρασε επιτυχώς τη σχετική γραπτή δοκιμασία για την απόκτηση του ευρωπαϊκού διπλώματος νευροχειρουργικής.

Διεθνείς συμμετοχές

• Μέλος της Ευρωπαϊκής Νευροχειρουργικής Ένωσης (EANS, European Association of Neurosurgical Societies)
• Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Σπονδυλικής Στήλης (EUROSPINE)
• Μέλος της Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης της Βορείου Αμερικής (NASS)
• Μέλος της Αμερικανικής Εταιρίας για τη Νευροχειρουργική Εκπαίδευση (CNS, Congress of Neurological Surgeons)
• Μέλος του Διεθνούς Κολλεγίου Χειρουργών (ICS, International College of Surgeons)

Βραβεία - Διακρίσεις

• Έγινε δεκτός για 2ετή μετεκπαίδευση στην Ενδοαγγειακή Νευροχειρουργική στην Iατρική Σχολή του Harvard University, Boston, USA (Βrigham and Women’s Hospital)

• Η διδακτορική του διατριβή κρίθηκε ως η καλύτερη στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή περίοδο (2006-2007) στην Ιατρική Σχολή του Αριστετελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

• Έχει λάβει τρία (3) πρώτα βραβεία για ερευνητικές εργασίες.

• Δύο εργασίες συμπεριλήφθηκαν στις 25 καλύτερες δημοσιευμένες εργασίες του έγκριτου περιοδικού Clinical Neurology and Neurosurgery για το διάστημα 2004-2006

Διδακτικό έργο στην Ελλάδα και το εξωτερικό

• Διδάσκει Νευροχειρουργική στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
• Εκπαίδευσε ειδικευόμενους Νευροχειρουργούς στο Hadassah Hebrew University Hospital
• Συμπεριλαμβάνεται στη λίστα εκπαιδευτών της Ευρωπαϊκής Νευροχειρουργικής Ένωσης (EANS, European Association of Neurosurgical Societies)
• Είναι εκπαιδευτής σε σεμινάρια Νευροχειρουργικής
• Είναι προσκεκλημένος ομιλητής σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια Νευροχειρουργικής

Κλινικό έργο

Στο κλινικό έργο του κ. Σάββα Γρηγοριάδη περιλαμβάνεται όλο το φάσμα της χειρουργικής του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης.

Κύρια επιστημονικά ενδιαφέροντά του είναι:

• Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης
• Η περίπλοκη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης (complex spine surgery). Η complex spine surgery αφορά σε περιπτώσεις ασθενών με σύνθετα προβλήματα ή πολλαπλές αποτυχημένες επεμβάσεις στη σπονδυλική τους στήλη.
• Η ενδοσκοπική χειρουργική του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης

Έρευνα

• Στη διδακτορική του διατριβή ασχολήθηκε με τη θεραπεία μετά από κακώσεις της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού.
• Ασχολείται πειραματικά με τη μεταμόσχευση κυττάρων στις κακώσεις της σπονδυλικής στήλης του νωτιαίου μυελού.
• Συμμετέχει σε ερευνητική ομάδα για πειραματικές θεραπείες της εγκεφαλικής ισχαιμίας.
• Κατά τη μετεκπαίδευσή του στο εξωτερικό ασχολήθηκε με πειραματικές μεθόδους νευροπροστασίας σε φλεγμονώδεις καταστάσεις του ΚΝΣ και μεταμόσχευση στελεχιαίων κυττάρων του ΚΝΣ και στρωματικών κυττάρων του μυελού των οστών σε πειραματικά μοντέλα εγκεφαλικής ισχαιμίας.

Συγγραφικό έργο

• Έχει 34 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συγγράμματα
• Συμμετείχε στη συγγραφή 2 ιατρικών συγγραμμάτων
• Είναι κριτής (Reviewer) εργασιών υποψήφιων προς δημοσίευση σε 19 διεθνή περιοδικά
• Είναι Μέλος Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board Member) σε 5 διεθνή περιοδικά

Η τελευταία δεκαπενταετία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως “χρυσή” τόσο για τη χειρουργική του εγκεφάλου, όσο και για τη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Είναι απίστευτη η πρόοδος που έχει επιτευχθεί κατά την περίοδο αυτή στον τομέα της βιοτεχνολογίας, με αποτέλεσμα τα «εργαλεία» που έχει σήμερα στα χέρια του ένας νευροχειρουργός να εκτοξεύουν την ασφάλεια των επεμβάσεων σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό προϋποθέτει βέβαια ότι ενημερώνεται και εκπαιδεύεται διαρκώς, αφού δεν είναι υπερβολικό να πει κανείς ότι χειρουργικές τεχνικές που εφαρμόζονταν πριν από μερικά χρόνια, μπορεί πλέον να είναι άνευ αντικειμένου…

Περισσότερα

Η τελευταία δεκαπενταετία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως “χρυσή” τόσο για τη χειρουργική του εγκεφάλου, όσο και για τη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης. Είναι απίστευτη η πρόοδος που έχει επιτευχθεί κατά την περίοδο αυτή στον τομέα της βιοτεχνολογίας, με αποτέλεσμα τα «εργαλεία» που έχει σήμερα στα χέρια του ένας νευροχειρουργός να εκτοξεύουν την ασφάλεια των επεμβάσεων σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό προϋποθέτει βέβαια ότι ενημερώνεται και εκπαιδεύεται διαρκώς, αφού δεν είναι υπερβολικό να πει κανείς ότι χειρουργικές τεχνικές που εφαρμόζονταν πριν από μερικά χρόνια, μπορεί πλέον να είναι άνευ αντικειμένου…

Σήμερα, πολλοί ασθενείς με παθήσεις της σπονδυλικής στήλης που προκαλύν πόνο, παραμόρφωση ή σοβαρές διαταραχές της κινητικότητας μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς με τη χρήση νέων τεχνικών και τεχνολογιών.

Η Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, όταν εφαρμόζεται σωστά, έχει ως αποτέλεσμα η ανάρρωση των ασθενών να είναι ταχύτατη και η επιστροφή τους στις συνήθεις δραστηριότητες άμεση.

Όσο για τη χειρουργική του εγκεφάλου, είναι χαρακτηριστικό ότι μπορούμε πλέον να αντιμετωπίσουμε βλάβες που βρίσκονται σε θέσεις που παλαιότερα θεωρούνταν “απροσπέλαστες”. Οι τεχνικές νευροπροστασίας, η νευροπλοήγηση, ο διεγχειρητικός νευροφυσιολογικός έλεγχος και η εξέλιξη των μικροσκοπίων που χρησιμοποιούμε, μετουσιώνονται σε αποτελεσματική θεραπεία με μικρό χρόνο νοσηλείας.

Αυτή είναι σήμερα η νευροχειρουργική. Νέες θεραπείες, νέες τεχνικές, νέα βιοτεχνολογικά προϊόντα. Αν καταφέρνεις να ακολουθείς το ρυθμό της, τότε υπηρετείς σωστά την τέχνη αυτή. Αν ταυτόχρονα παραμένεις και άνθρωπος, τότε υπηρετείς σωστά και τους ασθενείς σου.

Σάββας Γρηγοριάδης

Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης

Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

Θεραπείες Χρόνιου Πόνου

Εναλλακτικές Θεραπείες

Πρόσφατα άρθρα

BlogΘεραπείες χρόνιου πόνου
April 14, 2022

Χρόνιος πόνος

Ο πόνος αποτελεί μηχανισμό αυτοσυντήρησης και αυτοπροστασίας του οργανισμού. Είναι το αίσθημα που προέρχεται από την ενεργοποίηση εξειδικευμένων υποδοχέων που υπάρχουν στα κύτταρά μας, είτε λόγω τραυματισμού, είτε λόγω κάποιας...
Blog
October 15, 2021

Text Neck: o “Αυχένας του Κινητού”(textnecksyndrome)

✔️To Text Neck είναι ένας νέος όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την επαναλαμβανόμενη επιβάρυνση που δέχεται ο αυχένας μας από την καθημερινή χρήση του κινητού ή των tablets (είτε...
Blog
January 19, 2021

Συνεντεύξεις και Ομιλίες του Σάββα Γρηγοριάδη

Ένα ιατρείο.... γκαλερί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Ένα ιατρείο.... γκαλερί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα

«Πριν την Ικτίνου είχα ένα ιατρείο στην Αριστοτέλους σε πιο μοντέρνα γραμμή, τώρα μετακόμισα εδώ και ο χώρος ανακαινίστηκε πλήρως, διατηρώντας τα βασικά εξωτερικά του χαρακτηριστικά, αφού πρόκειται για ένα διατηρητέο κτίσμα. Εσωτερικά φυσικά υπάρχει η λογική του να είναι χρηστικός ο χώρος ως ιατρείο. Πρωτοτυπεί όμως γιατί δεν είναι ένα ιατρείο με την κλασική αίθουσα αναμονής, αλλά με δυο χαρακτηριστικά που ήθελα να υπάρχουν: να είναι στο ύφος του art and design με μίνιμαλ στοιχεία για να αναδείξει την λεπτή αισθητική από την οποία έχουμε ανάγκη και να έχει στοιχεία από γκαλερί, ώστε να εκτεθούν έργα ζωγραφικής. Στόχος δεν είναι να γίνει ένας επισκέψιμος χώρος για τα έργα, αλλά να προσπαθήσω με αυτόν τον τρόπο να υποδείξω τον κοινό τόπο ανάμεσα στην τέχνη και τη θεραπευτική της σπονδυλικής στήλης που είναι το αντικείμενό μου. Θέλω να κάνω γνωστό ότι η χειρουργική σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τεχνική, αλλά τέχνη» εξηγεί ο Σάββας Γρηγοριάδης, που εκτός από νευροχειρουργός, είναι και αναπληρωτής καθηγητής νευροχειρουργικής, στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσσαλονίκης.
Και κάπως έτσι η ιατρική συναντιέται με την ζωγραφική και οι ασθενείς μπορούν να χαλαρώσουν πηγαίνοντας σε ένα ιατρείο που όπως λέει και ο κ.Γρηγοριάδης, από την φύση του περιεχομένου του είναι βαρύ.

«Αυτή η συνθήκη παίζει μεγάλο ρόλο για τους ασθενείς. Η προσωπική μου εμπειρία όταν βρίσκομαι σε ιατρεία μόνο χρηστικά είναι κακή. Το ιατρείο από τη φύση του στηρίζεται στην υποδοχή. Η υποδοχή λοιπόν πρέπει να δημιουργεί συνθήκες ηρεμίας και γαλήνης. Πάντα πίστευα ότι μια ειδικότητα με τόσο βαρύγδουπο όνομα όπως η νευροχειρουργική μοιραία τρομάζει. Στα αυτιά και τα μάτια των ασθενών λοιπόν πρέπει να απλουστευτεί και να αποδοθεί με όρους μη ιατρικούς. Κάθε φορά που το επιχειρώ αυτό… αποδίδει. Οι άνθρωποι χαλαρώνουν. Άλλωστε μιλάμε για τα σημερινά επίπεδα ιατρικής. Μιλάμε για θεραπείες χειρουργικές μιας ημέρας, για θεραπείες με υψηλούς δείκτες αποτελεσματικότητας. Υπό αυτή την έννοια πρέπει να απλουστευτεί στο μυαλό των ασθενών και φυσικά των γιατρών. Κάποιοι συνάδελφοι υπερτονίζουν τον βαρύ χαρακτήρα της ειδικότητάς τους» αναφέρει ο Σάββας Γρηγοριάδης.

Όπως υπογραμμίζει ο κ.Γρηγοριάδης, τα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης είναι καθημερινά, δεν είναι σπάνια. «Τα προβλήματα ξεκινούν από την καθημερινότητά μας και από το DNA μας. Ο τρόπος που κινούμαστε, που συμπεριφερόμαστε στην σπονδυλική μας στήλη, που καθόμαστε στο αυτοκίνητο, που ντυνόμαστε, που κάνουμε γυμναστική… έχουν επίπτωση στην σπονδυλική μας στήλη».

Ο πίνακας που λαχταρά να κρεμάσει στους τοίχους του ιατρείου του και θα το κάνει άμεσα είναι ένα έργο του Παλαντζά από την τελευταία του έκθεση στην Αθήνα. «Είναι ένα έργο σε σχέση με τη ζωή, τους ρυθμούς και την εσωτερική κίνηση μέσα στην σύγχρονη μεγαλούπολη» εξομολογείται ο ίδιος.

Όσο για τους ανθρώπους που εμπιστεύτηκε για να δώσουν στο ιατρείο του το αποτέλεσμα που ήθελε; Το «Mozes Creative Agency» έκανε το θαύμα του. «Το brief που πήραμε ήταν να σχεδιάσουμε μια σύγχρονη οπτική ταυτότητα που θα ισορροπεί αρμονικά με το νεοκλασικό κτίριο στο οποίο στεγάζεται το ιατρείο του νευροχειρουργού, σκεπτόμενοι “έξω από το κουτί”, αντικατοπτρίζοντας τη σχέση μεταξύ χειρουργικής και τέχνης» δηλώνει στο Gr Times η Μαρία Μόζα, που με χαρά μπήκε σε ένα τέτοιο concept, όπου η τέχνη και η χειρουργική «συνομιλούν» για καλό σκοπό και δείχνουν το δρόμο σε άλλους επιστήμονες για πιο ανθρώπινα ιατρεία.

Ρεπορτάζ: Ελένη Σκάρπου